Nincs aktuális esemény.
Projektadatok PDF Nyomtatás E-mail

A projekt neve:
„SZErvice21”  -  21. századi felsőoktatási intézménnyé válás hallgatói –öregdiák kultúra és vezetői menedzsment szolgáltatás fejlesztéssel  a Széchenyi István Egyetemen

A projekt kódja:
TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0006

A projekt időtartama:
2009. szeptember 1. - 2011. augusztus 30.

Kedvezményezett:
Széchenyi István Egyetem (Konzorciumvezető)
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület (Konzorciumi partner)
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Universitas-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Közreműködő szervezet:
OKM Támogatáskezelő Igazgatóság
1055 Budapest, Bihari J. u. 5.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
244.716.920.- Ft

A projekt teljes költsége:
274.901.056.- Ft

 
A projekt célja PDF Nyomtatás E-mail

A projekt célja:
A Széchenyi István Egyetemen a működési minőség folyamatos növelése és a változó munkaerő-piaci elvárásoknak való magas szintű megfelelés érdekében a projekt keretében új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, valamint több meglévő szolgáltatás kibővítése valósul meg.

Kiépül a menedzsment döntéshozatali folyamatát támogató Vezetői Információs Rendszer, megújul, átfogóbbá válik a végzett hallgatókkal való aktív kapcsolattartást biztosító, az egyetem számára nélkülözhetetlen információkat hordozó Diplomás Pályakövetési Rendszer adatbázisa, továbbfejlesztésre kerülnek az intézmény hallgatói, karrier- és alumni-szolgáltatásai, továbbá új tehetséggondozási programok indulnak el.

A fejlesztés elemei:
- Vezetői Információs Rendszer kialakítása
- Diplomás Pályakövetési Rendszer kialakítása
- hallgatói, karrier- és alumni-szolgáltatások fejlesztése
- tehetséggondozás

 
A projekttevékenység bemutatása PDF Nyomtatás E-mail

A Széchenyi István Egyetemen több olyan, egymástól különálló kezdeményezés indult el korábban, amelyek egyrészt a hallgatói élethez kötődő szolgáltatások fejlesztésére, másrészt a vezetői szintű döntéshozatal támogatására irányultak.

2001-ben alakult meg az Öregdiák Iroda, három évvel később kezdte meg működését a Karrier Iroda az egyetemen. A két szervezet ma már összevontan működik, s több mint 300 térségbeli céges partner tapasztalatszerzési és állásajánlatait juttatja el a hallgatókhoz. 2006-ban zajlott a Diplomás Pályakövető Rendszer első felmérése, amely során a SZE-Győr jelenlegi és végzett hallgatói adtak tájékoztatást pályaválasztással és munkahelykereséssel kapcsolatos elvárásaikról, illetve döntéseikről. Magyarországon először a Széchenyi István Egyetem adott ki angolszász minta alapján készült alumni magazint; később más intézmények hasonló kiadványainak elindításában is segédkeztek a Karrier és Öregdiák Iroda munkatársai. A projekt egyik kiemelt céljaként a különböző hallgatói, karrier- és alumni-szolgáltatások egységes rendszerbe foglalása valósul meg, új elemek bevezetésével és a meglévő lehetőségek megújításával a felvételi előtt álló, középiskolás korosztálytól a diplomás rétegekig minden érintettet bevonva az egyetem vérkeringésébe.

A másik fő szolgáltatási elem, a projekt során kialakítandó Vezetői Információs Rendszer az intézmény szervezeti egységeinél fellelhető, szigetszerű adatforrásokat rendszerezi és kapcsolja össze. Az új, egységes, átláthatóan strukturált adathalmaz szilárd alapot biztosít majd a kulcsfontosságú vezetői döntések meghozatala során, egyben hatékony eszközként segíti a minőségbiztosítási rendszer működtetését. Ezáltal a közvetlenül bő tízezer, közvetve több százezer ember életét befolyásoló intézmény irányítása még következetesebbé, egyben rugalmasabbá, összességében korszerűbbé, versenyképesebbé válik.

A hallgatói tehetséggondozás rendszere olyan új elemekkel bővül a projekt során, amelyek által a fiatalok egymást segíthetik a minél jobb eredmények elérésében, képességeik kibontakoztatásában.

 
Projektszervezet PDF Nyomtatás E-mail

Kovács Zsolt
projektmenedzser
96/613-683
.

Dr. Író Béla
főtitkár, PIB-elnök
szakmai vezető

Tamándl László
szakmai vezető
96/613-683
Mészáros Márta
szakmai vezető
96/503-418
Kalmárné Varga Katalin
pénzügyi referens
96/503-425

 

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal!