Nincs aktuális esemény.
Véget ért az alma-körte korszak: mitől lesz XXI. századi egy egyetem? PDF Nyomtatás E-mail

A Széchenyi István Egyetem vezetői új időszak kezdetét hirdették meg a 12 milliárdos nagyságrendű intézményfejlesztési program végrehajtásával. Az új épületek kétségkívül tele lesznek korszerű berendezésekkel, megváltozik a kampusz hangulata - kérdés, hogy a tágas terek, az elegáns forma mellett a tartalom is meg tud-e újulni, fel tud-e nőni az európai felsőoktatás mércéjéhez. Ennek kapcsán beszélgettünk Kovács Zsolttal, aki egyszerű hallgatóként kezdte széchenyis pályafutását, ma pedig a Rektori Hivatal munkatársaként a SZErvice21 nevű több száz milliós költségvetésű projekt vezetője.

- VIR, DPR, alumni - az ön által irányított program tele van a közvélemény számára ismeretlenül csengő kifejezésekkel. Mielőtt ezekről beszélnénk, kérem, árulja el, mit takar a projekt címe!
- A SZErvice21 név arra utal, hogy olyan szolgáltatásokat szeretnénk bevezetni, illetve megújítani a Széchenyi István Egyetemen, amelyek révén az intézmény megfelelhet a modern kor kihívásainak. A „szolgáltató egyetem" koncepció mögött az a szándék húzódik meg, hogy a hallgatók a sikeres felvételitől kezdve életük végéig értékes kapcsolatot alakítsanak ki és tartsanak fenn egyetemükkel, amelyből mindkét fél profitálhat. A projekttevékenység két fő részre osztható. Az első csoport a menedzsmentet érintő belső szolgáltatásokra fókuszál: az említett VIR, vagyis a Vezetői Információs Rendszer az egyetemen meglévő adatokat gyűjti össze, rendszerezi, megvalósul az eltérő struktúrájú, eddig egymástól függetlenül összeállított adatbázisok összehangolása, ezáltal támogatva a vezetők gyorsabb és megalapozottabb döntéshozatali munkáját, elsősorban a stratégiai tervezés és a minőségbiztosítás területén. A másik fő terület középpontjában a jelenlegi és egykori hallgatók állnak. Azt szeretnénk, hogy otthonuknak érezzék az egyetemet, ezt kifejezetten az ő igényeikhez igazított szolgáltatásokkal, különböző akciókkal, hallgatói és öregdiák-rendezvényekkel tervezzük elérni.

- Akkor haladjunk tovább a sorban! Mi az a DPR, mi a célja, hogyan működik?
- Találkoztam már olyan személlyel, aki angolosan ejtette ki ezt a három betűt, pedig egy magyar kifejezésről van szó - a teljes neve Diplomás Pályakövető Rendszer. Ennek az a célja, hogy rendszeres időközönként felmérést készítsünk a volt hallgatók véleményére alapozva a képzések hasznosságáról, az egyetem sokrétű tevékenységének minőségéről. A DPR működtetése törvényi kötelezettség valamennyi felsőoktatási intézmény számára, viszont ezt nem tehertételként éljük meg, hiszen egyetemünknek is elemi érdeke a visszacsatolás, a hiteles forrásból származó, őszinte értékelés.

- Ha ilyen kimutatások készülnek valamennyi intézménynél, az nyilván abban is segíthet, hogy a jövőben objektív mérce szerint lehessen rangsorolni az egyetemeket és főiskolákat.
- Így van. Összehasonlíthatóak lesznek az adatok, biztosabb lesz a rangsorok forrásainak hitelessége, s nem az almát fogják összemérni a körtével, hanem mindenki a saját kiválóságáról fog számot adni. Ez pedig magával vonja annak lehetőségét, hogy a leendő egyetemisták felismerjék, nem a nagy név számít, hanem az adott intézmény által nyújtott képzések és hallgatói szolgáltatások minősége. Ki fog derülni, hogy csak azért, mert egy egyetem vidéken található, nem alacsonyabb a színvonala, mint egy fővárosi intézményé.

- Akkor már csak az alumni kifejezés megfejtése van hátra.
- Előrebocsátom, hogy ezzel még nem teljes a projekt során végzett tevékenységek köre, a különleges szavak sora viszont valóban véget ért. Az alumni kifejezés világszerte az egyetemi öregdiákok közösségét jelöli. A Széchenyi István Egyetemen évekkel ezelőtt elkezdtük már az alumnimozgalom kiépítését, Magyarországon nálunk jelent meg először angolszász mintára készülő alumnimagazin, egymást érik az évfolyam-találkozók, idén ősszel pedig - a projekt keretében - öregdiák-Bált rendezünk. Rengeteg tehetséges ember került ki a győri egyetem - korábban főiskola - falai közül, akik egyrészt továbbra is szívesen tartják a kapcsolatot az alma materrel, másrészt szakmai tapasztalataik, elért sikereik hozzájárulhatnak az egyetem fejlődéséhez. Az országban sokfelé mintaként, követendő példaként emlegetik a széchenyis alumni kezdeményezéseket, így a projekt támogatásával még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez a szolgáltatási elem is jobban megfeleljen az elvárásoknak.

- Milyen részterületről nem beszéltünk még?
- A tehetséggondozás ugyancsak fontos feladata egy oktatási intézménynek - a név, úgy gondolom, ez esetben önmagáért beszél. Ám nem csupán fel kívánjuk karolni azokat, akik az átlagnál jobb képességekkel rendelkeznek, hanem ki fogunk építeni egy olyan rendszert, amely révén a korábban támogatott hallgatók mentorként segítenek majd az újabb tehetségek felkutatásában és támogatásában. E célkitűzés érdekében hoztuk létre a Hallgatók a hallgatókért díjat, amelyet rendszeresen kiosztunk a legaktívabb mentor-hallgatók között.

- Hol és hogyan kerülhetnek kapcsolatba önökkel a jelenlegi és egykori hallgatók?
- Interneten keresztül az egyetemisták a www.szeportal.hu, az öregdiákok a http://oregdiak. szeportal.hu címen ismerkedhetnek meg szolgáltatásainkkal, s ilyen formában is kapcsolatba léphetnek munkatársainkkal, a projektről a http://tamop411.sze.hu címen található bővebb információ. Infrastruktúra tekintetében jelenleg kissé szétszóratásban élünk: részben a Bridge Hallgatói és Oktatói Centrumban, részben a Karrier és Öregdiák Irodában dolgoznak a munkatársak. Az egyetemfejlesztésnek köszönhetően azonban bő egy év múlva már az Új Tudástér épület első emeletén, valóban XXI. századi körülmények között fogadjuk a hallgatókat és az öregdiákokat egyaránt.

(Forrás: Győri Nap)